Udtalelse

Tove Nyberg


Frontpage

”Den overvældende nordiske natur”


Den klare luft, lyset og den storslåede natur, der findes på Island, i Grønland og ikke mindst ved vores eget Vesterhav betager Tove Nyberg. I den nordiske natur finder hun en imponerende livsenergi, der kommer til udtryk igennem hendes motiver og hun formidler indtryk og tanker ud til beskueren gennem sine stærkt ekspressive billeder. Tove maler i en frigjort stil, hvor den kolde palet vælter frem på lærredet, og gennem farvernes spændvidde, sammensætning og kompositoriske opbygning opstår de store og voldsomme landskaber.


Tove viser en utæmmelig og frihedskrævende natur og arbejder på en intens måde med, at formidle den nordiske naturs ubarmhjertige temperament og identitet. Som beskuere føler man sig som en del af hendes oplevelser og vi betages af det ekspressive og gribende udtryk. Der er dynamik, rummelighed og stærke sansende indtryk i hendes billeder og hun rammer en speciel stemning med overdådige oplevelser og ubegrænset frihed.


Man mærker en stor udtryksglæde og lyst til maleriet hos Tove Nyberg og hendes motiver virker som en grænseløs oplevelse der bare fortsætter ud i et energifyldt flow.


©Af Kirsten-Marie Hedeland, Kunstanmelder ved Kunstavisen og Tv Programvært på ”Kultur-Kanalen”, november 2020
       "The overwhelming Nordic nature"


The clear air, the light and the magnificent nature that is found in Iceland, in Greenland and not least by our own North Sea, fascinates Tove Nyberg. In the Nordic nature, she finds an impressive life energy which is expressed through her motifs and she gives impressions and thoughts to the viewer through her highly expressive images. Tove paints in a liberated style, where the cold palette appears on the canvas, and through the range of colors, composition and compositional structure, the large and violent landscapes emerge.


Tove shows an untamable, desolate and freedom-demanding nature and works in an intense way to show the relentless temperament and identity of Nordic nature. As a viewer you feel part of her experiences and we are captivated and fascinated by the breathtaking expression. There is movement and a strong sensory impressions in the motifs and it is an unlimited feeling of freedom.


You sense a great joy of expression and desire for the painting in Tove Nyberg and her motifs seem like a boundless experience that just continues into an energetic flow.


© By Kirsten-Marie Hedeland, Art Reviewer at the danish artmagazine Kunstavisen and TV Host on "Kultur-Kanalen", November 2020